Social Icons

Featured Posts

poniedziałek, 11 lutego 2019

Ludzki mózg to trzy w jednym

Nie każdy o tym wie, ale nasz mózg składa się z trzech ważnych części. Jakie to części i za co odpowiadają? Dziś właśnie o tym.Mózg gadzi

Najstarsza i najbardziej prymitywna część mózgu, na którą składa się pień mózg i móżdżek. Reguluje podstawowe czynności życiowe, takie jak oddychanie i metabolizm pozostałych organów oraz kontroluje najbardziej podstawowe reakcje i ruchy. Gadzi mózg powstał około 500 mln lat temu. Początkowo występował tylko u gadów.

Mózg ssaczy (układ limbiczny)

Po kolejnych 250 mln wyewoluował mózg ssaczy, zwany również układem limbicznym. Składa się z takich części jak ciało migdałowate, hipokamp i wzgórze. Odpowiada za bardziej złożone procesy emocjonalne, uczenie się i pamięć długotrwałą.

Kora mózgowa

To najnowsza i najbardziej zewnętrzna część mózgu, która powstała jakieś 200 mln lat temu. Występuje u naczelnych, najbardziej rozwinęła się u ludzi. Odpowiada za szereg czynności typowo ludzkich, takich jak abstrakcyjne myślenie, planowanie, posługiwanie się mową i pismem, rozumienie znaków, rozwiązywanie problemów, sztukę i kulturę. To właśnie w tej części mózg zajmuje się interpretacją informacji, które docierają do niego poprzez zmysły oraz umożliwia świadome myślenie.

niedziela, 6 stycznia 2019

Dlaczego podatek progresywny jest bez sensu?

Dziś podejmę się krytyki podatku progresywnego.Podatek progresywny działa jak kara za pracę i przedsiębiorczość

Wyższe zarobki nie biorą się znikąd, tylko stąd, że dany człowiek pracuje w bardziej wymagającym zawodzie albo podejmuje większe ryzyko jako przedsiębiorca czy inwestor. Nie powinno więc się go za to karać, zwłaszcza, że jego działanie jest korzystne dla społeczeństwa, powstają nowe, lepsze, tańsze towary i usługi, nowe miejsca pracy, inwestycje itd.

Lepiej zostawić pieniądze w kieszeniach obywateli

Kiedy obywatelom zostaje więcej pieniędzy, wydają je albo na konsumpcję pośrednio stwarzając miejsca pracy w poszczególnych branżach albo na inwestycje pobudzające produkcję i gospodarkę. Tymczasem państwo poza tym, że musi pokryć swoje niezbędne wydatki (jak wojsko, policja czy sądy) wydaje pieniądze mniej efektywnie niż sektor prywatny. Nawet jeśli przeznacza środki na inwestycje, są one mniej rentowne, niż inwestycje sektora prywatnego, który działa w oparciu o rachunek ekonomiczny (mechanizm cenowy) i bodźce ekonomiczne: chęci zysku i uniknięcia straty

Nadmierne opodatkowanie nie zwiększa, a nawet zmniejsza wpływy do budżetu

Nawet jeśli celem miałoby być zwiększenie wpływów do budżetu, to jeśli najwyższa stawka podatku jest zbyt wysoka, wpływy do budżetu zaczynają spadać. Dzieje się tak dlatego, że nie opłaca się przekroczyć progu dochodów, kwalifikujących się pod wyższą stawkę podatku, bo łączny zysk po odliczeniu podatku będzie niższy. Dlatego przedsiębiorcy i inne podmioty gospodarcze starają się omijać przepisy podatkowe stosując optymalizację podatkową albo ograniczają swoją działalność inwestycyjną.

Antony Davies, posiłkując się danymi gromadzonymi przez amerykańską Skarbówkę (IRS) oraz rządową agencję odpowiedzialną za spis ludności Stanów Zjednoczonych (Bureau of the Census), dokonał analizy wpływów z podatków dochodowych do amerykańskiego budżetu w latach 1954-2010. Co się okazało? Przychody do budżetu z tytułu ściągania dochodowego nie zmieniały się - prawie zawsze wynosiły około 18% PKB, bez względu na to jak wysoka była najwyższa stawka podatku. Dokładniej dane prezentują się następująco:


Przy maksymalnej stawce 90% - wpływy wyniosły 15%
Przy maksymalnej stawce 70% - wpływy wyniosły 17%
Przy maksymalnej stawce 50% - wpływy wyniosły 18%
Przy maksymalnej stawce 30% - wpływy wyniosły 18%

Bez względu na wysokość maksymalnej stawki podatku dochodowego wpływy wynosiły około 18% PKB, w dodatku jak widać maksymalna stawka na poziomie 30% przyniosła większe wpływy niż maksymalna stawka na poziomie 90%. Trzykrotnie niższa stawka maksymalna przyniosła większe wpływy do budżetu.

Dokładniejsze omówienie tematu w filmie poniżej:Podatek progresywny stwarza dodatkowe koszty jego pobierania

Różne stawki podatku powodują, że system podatkowy staje się bardziej skomplikowany. Państwo musi zatrudnić więcej urzędników i ponieść inne dodatkowe koszty związane z poborem podatku (dokumenty, PIT-y itd.). Jest to także dodatkowe obciążenie finansowe i czasowe dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Alternatywy dla podatku progresywnego

Najlepiej byłoby w ogóle zlikwidować podatek dochodowy, opodatkowanie pracy i przedsiębiorczości w istocie mija się z celem. Niezbędne wydatki państwa można by pokryć z podatku VAT, podatków akcyzowych, czy podatków od gruntu i nieruchomości, które są dużo prostsze i niosą ze sobą niższe koszty ich poboru. Jednak w okresie przejściowym, zanim dokonałyby się stosowne reformy gospodarcze, można by wprowadzić podatek liniowy z wysoką kwotą wolną od podatku. Wówczas efekt jest podobny jak przy podatku progresywnym (osoby więcej zarabiające płacą wyższą kwotę podatku), ale system jest bardziej sprawiedliwy, każdy oddaje procentowo tę samą część swoich dochodów, nikt nie jest dodatkowo "karany" wyższą stawką procentową. A kwota wolna od podatku wspiera osoby najuboższe, których dochody nie są opodatkowane w ogóle albo tylko w małym stopniu. W dodatku taki system podatkowy byłby prostszy i generowałby niższe koszty poboru podatku dochodowego.

niedziela, 23 grudnia 2018

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
Życzę wszystkim czytelnikom bloga 
szczęścia, zdrowia, spokoju, radości ducha, przyjemnej atmosfery w święta 
i żebym żyło wam się coraz lepiej.


 

niedziela, 16 grudnia 2018

Co dał światu klasyczny liberalizm?

Koncepcja klasycznego liberalizmu jest dziś trochę zapomniana, dlatego postawiłem przypomnieć co jej zawdzięczamy.


Konstytucja

Pierwsza konstytucja na świecie została przyjęta w USA po wygranej Wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Stała się następnie rozpowszechniony w całym świecie zachodnim (i nie tylko) aktem prawnym gwarantującym najważniejsze prawa obywatelskie takie jakie jak prawo do wolności, własności, sprawiedliwego procesu, domniemania niewinności, wolności wyznania czy wolności słowa. Patrząc szerzej konstytucja w ogóle była koncepcją liberalną, klasyczni liberałowie sprzeciwiający się monarchii absolutnej, wpierw popierali przekształcenie państwa w monarchię konstytucyjną (jak Wigowie w Wielkiej Brytanii), a następnie koncepcje demokratyczne, jak np. John Stuart Mill.

Koncepcja państwa prawa

Koncepcja państwa prawa przechodziła ewolucję. Jako koncepcja ustrojowa powstała w środowisku niemieckich i austriackich liberałów, przeciwstawiającym się rządom absolutystycznym. Klasyczny absolutyzm utożsamiał władcę z państwem, a prawo traktował czysto instrumentalnie. Absolutyzm oświecony, mimo deklarowanej służebnej roli władcy wobec państwa, nadal traktował system prawny jako jedność z aparatem władzy i umieszczał funkcjonariuszy państwowych ponad społeczeństwem. Liberałowie określali absolutystyczną koncepcję państwa jako Polizeistaat i przeciwstawiali mu odmienną koncepcję ustrojową, w której prawo miało charakter autonomiczny, wiązało rządzących, a obywatelom gwarantowało szereg praw (Rechtsstaat).

Trójpodział władzy

Rozdzielenie władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą to koncepcja stworzona przez Johna Locke'a w dziele "Dwa traktaty o rządzie", a następnie rozwinięta przez Monteskiusza w dziele "O duchu praw".

Wsparcie rewolucji przemysłowej 

Krytyka merkantylizmu autorstwa m. in. Adama Smitha i Davida Ricardo i zmiana paradygmatu w stronę poparcia dla wolnego handlu i wolności gospodarczej umożliwiły przyspieszenie wzrostu gospodarczego i rozwój rewolucji przemysłowej na przełomie XVIII i XIX wieku. Dziś co prawda gospodarka jest bardziej etatystyczna, ale idee poszanowania dla wolności i własności prywatnej w cywilizacji zachodnim w pewnym stopniu przetrwały.

niedziela, 11 listopada 2018

środa, 17 października 2018

50 wielkich mitów psychologii popularnejLista wielkich mitów psychologii za książką "50 mitów psychologii popularnej" autorstwa Scotta O. Lilienfelda i Stevena Jaya Lynna:
 1. Większość ludzi wykorzystuje tylko 10% możliwości swojego mózgu.
 2. U części ludzi dominuje lewa półkula mózgu, u innych - prawa.
 3. Percepcja pozazmysłowa (ESP) to dobrze potwierdzone zjawisko.
 4. Widzimy dlatego, że oczy coś emitują.
 5. Bodźce podprogowe mogą skutecznie nakłaniać do zakupów.
 6. Muzyka Mozarta stymuluje rozwój inteligenci u niemowląt.
 7. Okresowi dojrzewania nieodłącznie towarzyszą poważne zawirowania psychiczne.
 8. Kryzys wieku średniego to powszechna przypadłość.
 9. Nieuchronnym towarzyszem starości jest brak satysfakcji z życia i demencja.
 10. W obliczu śmierci wszyscy przechodzą przez kilka uniwersalnych stadiów psychicznych (DARBA).
 11. Ludzka pamięć działa jak magnetofon lub kamera i stanowi wierny zapis przeżytych zdarzeń.
 12. Hipnoza pozwala dotrzeć do wypartych wspomnień i przypomnieć sobie to, o czym zapomnieliśmy.
 13. Ludzie zazwyczaj wypierają wspomnienia o traumatycznych przeżyciach.
 14. Większość osób cierpiących na amnezję nie pamięta nic ze swojego wcześniejszego życia.
 15. Testy mierzące inteligencję (IQ) dyskryminują niektóre grupy.
 16. Kiedy rozwiązujesz test i nie jesteś pewien odpowiedzi, najlepiej zaufać pierwszemu przeczuciu.
 17. Charakterystyczną cechą dysleksji jest przekręcanie słów.
 18. Uczniowie mają najlepsze wyniki, kiedy styl nauczania odpowiada ich stylowi uczenia się.
 19. Stan hipnotyczny to szczególny stan świadomości - stan "transu", jakościowo różny od jawy.
 20. Naukowcy udowodnili, że sny mają znaczenie symboliczne.
 21. Ludzie potrafią przyswajać informacje - na przykład uczyć się języka obcego - przez sen.
 22. Gdy doświadcza się przebywania "poza ciałem", świadomość opuszcza ciało.
 23. Badanie z użyciem wariografu ("wykrywacza kłamstw") to niezawodna metoda wykrywania nieuczciwości.
 24. Szczęście zależy głównie od okoliczności zewnętrznych.
 25. Najczęstszą (a może jedyną) przyczyną choroby wrzodowej jest stres.
 26. Pozytywne nastawienie pomaga pokonać raka.
 27. Przeciwieństwa się przyciągają: zwykle zakochujemy się w ludziach, którzy się od nas różnią.
 28. W grupie bezpieczniej: im więcej ludzi jest świadkami sytuacji zagrożenia, tym większa szansa, że ktoś pospieszy z pomocą.
 29. Mężczyźni i kobiety komunikują się na zupełnie inne sposoby.
 30. Lepiej wyładować złość, nić ją w sobie tłumić.
 31. Dzieci wychowywane podobnie mają podobne mają podobną osobowość, gdy dorosną.
 32. Nie da się zmienić cech dziedzicznych. 
 33. Niskie poczucie własnej wartości to główna przyczyna zaburzeń psychicznych.
 34. Większość osób molestowanych seksualnie w dzieciństwie cierpi później na poważne zaburzenia osobowości.
 35. Test plam atramentowych dostarcza cennych informacji o ludzkiej osobowości.
 36. Odręczne pismo zdradza cechy osobowości.
 37. Psychiatria krzywdzi ludzi, bo diagnoza choroby psychicznej prowadzi do stygmatyzacji.
 38. Samobójstwo popełniają tylko ludzie ogarnięci głęboką depresją.
 39. Schizofrenicy mają wiele osobowości.
 40. Istnieje syndrom DDA (dorosłego dziecka alkoholika)
 41. Jesteśmy świadkami epidemii dziecięcego autyzmu.
 42. Podczas pełni Księżyca wzrasta liczba przyjęć do szpitali psychiatrycznych oraz przestępstw.
 43. Większość chorych psychicznie jest agresywna.
 44. Profile psychologiczne przestępców ułatwiają rozwiązywanie spraw kryminalnych.
 45. Przestępcy często unikają kary, zasłaniając się niepoczytalnością.
 46. Jeśli ktoś przyznaje się do przestępstwa, to znaczy, że je popełnił.
 47. Ocena i intuicja ekspertów to najlepsza podstawa diagnozy klinicznej.
 48. Abstynencja to jedyny sensowny cel leczenia alkoholików.
 49. Skuteczna terapia wymaga sięgnięcia do "prawdziwych źródeł" problemów psychicznych, które zwykle tkwią w dzieciństwie.
 50. Terapia elektrowstrząsami ("szokowa") to metoda brutalna i niebezpieczna dla organizmu.
Dokładniejszy opis dlaczego są to mity, możemy znaleźć we wspomnianej książce.

piątek, 7 września 2018

Margaret Thatcher i jej reformy w Wielkiej Brytanii

Okres po drugiej wojnie światowej dla Wielkiej Brytanii, niegdyś potęgi gospodarczej nie należał do zbyt udanych. Im dalej w las tym było gorzej, aż sytuacja gospodarcza w latach 70-tych wyglądała już naprawdę źle. I właśnie wtedy do głosu doszła Margaret Thatcher, której reformy przywróciły krajowi dawną świetność.


Rządy Partii Pracy po zakończeniu II wojny światowej

Po wojnie w kraju rządy z przerwami sprawowała głównie Partia Pracy (laburzyści). Gospodarka miała charakter dość mocno socjalistyczny. W zasadzie wyglądało to trochę podobnie jak w naszym PRL-u, istniały nawet kartki na żywność, a większość sektorów gospodarki zostało znacjonalizowanych. Do czasu to jeszcze jako tako funkcjonowało. Ale w latach 70-tych zrobiło się już nieciekawie. Inflacja w 1975 r. sięgnęła poziomu 27%. Kraj został praktycznie całkowicie sparaliżowany przez falę strajków kierowanych przez związki zawodowe. Produkcja przemysłowa spadła do takiego poziomu, jakby Brytyjczycy pracowali zaledwie 3 dni w tygodniu. Organizowano wtórne pikiety tzw. secondary pickets, które polegały na tym, że blokowano dostępy do zakładów, które nie chciały protestować. Powstał wielki ruch protestacyjny, który skupiał ludzi pracujących w służbach publicznych od grabarzy po pracowników pogotowia. Dochodziło do dantejskich scen a ulice były pełne śmieci na skutek strajku służb porządkowych. Nikt już nie panował nad sytuacją. Aż w końcu w 1979 r. stanowisko premiera objęła kandydatka Partii Konserwatywnej, czyli Margaret Thatcher.

Margaret Thatcher bierze się za reformy

"Żelazna dama" funkcję premiera sprawowała w okresie 1979-1990 r. Był to okres zasadniczych reform gospodarczych. Przede wszystkim reforma związków zawodowych. A konkretnie było to pozbawienie przywilejów "baronów związkowych" i oddanie związków zawodowych w ręce samych pracowników. Od teraz to pracownicy podejmowali demokratycznie decyzję o strajku, czy wyborze lidera związku, zakazano blokowania niepikietujących zakładów, zniesiono obowiązek przynależności do związku zawodowego.

Pozostałe ważne reformy to:
 • Prywatyzacja dużej ilości państwowych przedsiębiorstw. Współwłaścicielami firm stawali się często sami pracownicy dzięki możliwości nabycia akcji poszczególnych przedsiębiorstw. Nierentowne przedsiębiorstwa, których nie udało się odratować, zostały bez zwłoki zamknięte
 • Radykalne ograniczenie wydatków rządowych
 • Uwolnienie kursu funta, walka z inflacją
 • Liczne deregulacje, uwolnienie przedsiębiorczości
 • Cięcia świadczeń socjalnych
 • Obniżki podatków, gdy obejmowała urząd w 1979 r. najwyższa stawka podatku dochodowego wynosiła 83% od zarobionego dochodu, i nawet 98% od „niewypracowanego”. Do momentu gdy opuszczała biuro w 1990, stopa zeszła do 40%. Obniżone podatki nie tylko przysłużyły się rozwojowi gospodarczemu, ale wywołały efekt "krzywej Laffera", czyli ich wpływ do budżetu były większe, w samym budżecie zamiast deficytu pojawiła się nadwyżka