Social Icons

niedziela, 22 września 2013

Czym jest wolność

Czy takie słowo jak wolność można w ogóle zdefiniować? Kogo można uznać za wolnego człowieka? Czy ktokolwiek może powiedzieć że jest całkowicie wolny?
Wikipedia definiuje wolność jako: "brak przymusu, sytuacja, w której można dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji." Można zatem powiedzieć że wolność to po prostu prawo wyboru, sytuacja, w której człowiek sam decyduje i nikt go do danej decyzji nie zmusza.

Wolność w różnych sferach życia człowieka

Psychika człowieka: skoro wolność to dokonywanie własnych wyborów, człowiek jest wolny wtedy, gdy wolny jest jego umysł. Tzn. nie padł ofiarą manipulacji, zachowuje swoje poglądy oraz ma poczucie własnej samodzielności, wie że sam może podejmować decyzje, nie jest od nikogo zależny. 

Prawo - w demokratycznym państwie każdy obywatel ma swoje prawa, jak wolność słowa, wolność wyznania i poglądów, prawo do obrony w przypadku aresztowania itd. Nawet ludzie skazani, pomimo iż za swoje przestępstwa zostali ukarani "karą pozbawienia wolności" nie przestają być obywatelami i wciąż mają jakieś swoje prawa, np. prawo do utrzymania zdrowia, prawo do utrzymania więzi rodzinnych, prawo do prowadzenia korespondencji itp. Można więc powiedzieć że nie są całkowicie pozbawieni wolności, ich wolność została po prostu mocno ograniczona. Niestety nawet w demokratycznym kraju nasza wolność jest ciągle narażana ze strony licznych państwowych regulacji. 

Ekonomia i finanse - w żadnym kraju nie istnieje całkowicie wolny rynek bez żadnych regulacji państwowych, jednak historia pokazuje że swoboda działalności gospodarczej sprawdza się lepiej niż nadmierna kontrola gospodarki przez władzę. Istnieje również takie pojęcie jak wolność finansowa, odnoszące się do człowieka, który krótko mówiąc nie musi się już martwić o pieniądze. Niestety niewielu może się cieszyć takim stanem portfela i ducha, ale funkcjonuje też coś takiego jak poczucie niezależności finansowej, czyli mamy swoje pieniądze i nie musimy być od nikogo uzależnieni, a takie uwarunkowanie potrafi na prawdę ograniczać naszą wolność. Dalego warto do takiej samodzielności finansowej dążyć. 

Etyka i moralność - "Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka" Słowa Alexisa de Tocqueville'a (francuskiego myśliciela politycznego i dyplomaty) chyba najlepiej oddają granice wolności. Możesz robić co chcesz dopóki nie krzywdzisz innych, wolność nie zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny. Oczywiście jest to związane nie tylko z moralnością ale także z prawem, przed którym wszyscy odpowiadamy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz