Social Icons

sobota, 28 grudnia 2013

Zmiany w podatku VAT od 2014 roku

Od 1 stycznia nowego roku nastąpi od dawna zapowiadana rewolucja w polskich regulacjach dotyczących podatku VAT.

Zmiany obejmą:
 • Obowiązek podatkowy w VAT - Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego będą najbardziej radykalnymi zmianami w tym zakresie w ciągu ostatnich 20 lat. Moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być już zależny od momentu wystawienia faktury. Będzie on powstawał w chwili dostawy towarów lub świadczenia usługi. Ponadto, większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego zostanie uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami – dotyczyć to będzie m.in. dostawy energii elektrycznej, wody i ścieków oraz takich usług jak usługi budowlane, usługi telekomunikacyjne, usługi leasingowe, itp. Nie będzie natomiast szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego przewidzianego wprost dla licencji oraz usług transportowych, jak miało to miejsce do tej pory.
 • Podstawę opodatkowania - Nowa definicja podstawy opodatkowania będzie bezpośrednią implementacją definicji zawartej w dyrektywie VAT. Podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę. Podstawa opodatkowania będzie powiększana m.in. o koszty dodatkowe (np. prowizje, koszty opakowania i transport oraz koszt ubezpieczenia) pobierane przez dostawcę od nabywcy. Z kolei w przypadku dostaw nieodpłatnych podstawą opodatkowania będzie cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Taka definicja podstawy opodatkowania może powodować wiele praktycznych problemów. Nie będzie też specyficznej definicji podstawy opodatkowania przy usługach komisu, co może rodzić wątpliwości odnośnie  rozliczenia tego rodzaju transakcji po 1 stycznia 2014 r. Nowelizacja przewiduje także możliwość rozliczania niepotwierdzonych faktur korygujących – konieczne będzie jednak spełnienie określonych warunków.
 • Odliczenie podatku VAT naliczonego - Prawo do odliczenia VAT naliczonego będzie powstawać w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do dostarczonych towarów lub świadczonych usług, nie wcześniej jednak niż w deklaracji podatkowej za okres, w którym faktura lub dokument celny został otrzymany przez nabywcę. Stąd po 1 stycznia 2014 r. ważne będzie, aby odliczając VAT z faktury mieć pewność, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udokumentowanej przedmiotową fakturą. Nowe przepisy będą także warunkować prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od otrzymania faktury od sprzedawcy. Jeśli w ciągu 3 miesięcy faktura nie zostanie otrzymana, podatnik będzie obowiązany do dokonania odpowiedniej korekty – zmniejszenia odliczenia VAT. Skorygowanie zmniejszonego odliczenia podatku naliczonego będzie możliwe w okresie, w którym podatnik otrzyma fakturę.
 • Wystawianie faktur - Najważniejszą zmianą odnośnie fakturowania, jaka wejdzie z dniem 1 stycznia 2014 r. będzie możliwość wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru /wykonania usługi oraz możliwość wystawienia faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi. 

2 komentarze:

 1. zostałeś nominowany do LBA
  szczegóły u mnie
  http://life-by-karolina.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 2. Osobiście raczej unikam samodzielnego rozliczania, wykonuje je za mnie Adam Jeżak - Accounting Warsaw ze wzgledu na strach przed popełnieniem błędu. Oczywiście jeżeli ktoś jest pewny swych umiejętności księgowych to nic nie stoi na przeszkodzie aby próbować.

  OdpowiedzUsuń