Social Icons

niedziela, 13 września 2015

Okno Overtona - jak przekonuje się społeczeństwo do nieakceptowalnych idei

„Okno Overtona” to model inżynierii społecznej opracowany w latach 90-tych przez Josepha P. Overtona (1960-2003), byłego wiceprezydenta amerykańskiego centrum analitycznego Mackinac Center for Public Policy. Jego teoria opiera się na interwale idei, które mogą być w każdej chwili przyjęte przez społeczeństwo i o których w rezultacie mówią otwarcie politycy nie chcący, aby postrzegano ich jako ekstremistów.

Idea przechodzi przez etapy:

  1. Unthinkable (niedopomyślenia, zabronione);
  2. Radical (radykalna; zabronione, ale z zastrzeżeniami);
  3. Acceptable (akceptowalne);
  4. Sensible (sensowne);
  5. Popular (popularne; możliwa do przyjęcia przez społeczeństwo);
  6. Policy (decyzja polityczna, legalizacja, umocnienie się w polityce państwowej).


Na wykorzystaniu „Okna Overtona” oparto techniki manipulowania opinią publiczną w celu stopniowego przyjęcia przez społeczeństwo wcześniej nieznanych mu idei, na przykład tematów tabu. Istota tej techniki polega na tym, że pożądaną zmianę opinii dzieli się na kilka etapów, z których każdy przenosi postrzeganie idei w określone stadia, a ogólnie przyjętą normę przesuwa na ich obrzeża. Powoduje to późniejsze przesunięcie samego okna, tak aby osiągnięta pozycja znów znalazła się po środku, co pozwala na przejście do kolejnego etapu w jego granicach.

Think tanks (dosłownie: zbiornik myśli) tworzą i rozpowszechniają opinie poza granicami „Okna Overtona” w celu uczynienia społeczeństwa bardziej podatnym na wszelkiego rodzaju idee w polityce. Gdy tego typu centrum chce wprowadzić jakąś ideę, którą opinia publiczna uważa za niedopuszczalną, to stopniowo wykorzystuje się model okna

Jako przykład tego, w jaki sposób można stopniowo zmienić opinię publiczną, można wymienić małżeństwa homoseksualne. Przez wiele lat w systemie „Okna Overtona” idea małżeństw homoseksualnych znajdowała się w zakazanej strefie, społeczeństwo nie akceptowało idei małżeństw między osobami tej samej płci. Ale media nieustanie wpływały na opinię publiczną popierając mniejszości homoseksualne. Małżeństwa homoseksualne zaczęto traktować jako zakazane, ale z zastrzeżeniami. Następnie jako dopuszczalne, a potem jako neutralne. Teraz postrzega się je jako „dopuszczalne z zastrzeżeniami”. Wkrótce, być może, będą w pełni akceptowalne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz