Social Icons

środa, 31 grudnia 2014

Co nas czeka w 2015?

Idzie nowy rok, a z nim jak zwykle idą zmiany w prawie. Co nam Rząd przygotował na 2015?

Lista najważniejszym reform wchodzących w życie:
 • Wzrost ustawowej płacy minimalnej z 1680 zł do 1750 zł (brutto)
 • "Ozusowanie umów zlecenie" - od 1 stycznia 2015 r. rząd chce wprowadzić obowiązkowe oskładkowanie wszystkich umów zleceń, aż do momentu, gdy łączna kwota wynagrodzeń z ich tytułu będzie równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę 
 • Zwiększenie o 20% ulgi na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwieniu skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę
 • Ustawa budżetowa przewiduje obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych w zależności od rodzaju paliwa odpowiednio o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg (jednocześnie podwyższenie w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym stawek opłaty paliwowej dla poszczególnych paliw o te same wartości)
 • Nastąpi zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń związanych z ustanowieniem służebności przesyłu
 • Nastąpi przesunięcie opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia przez m. in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także osoby fizyczne (twórców innowacyjnych) do spółki wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej (np. patentu, praw autorskich, know-how) na okres 5 lat od dnia objęcia w ten sposób udziałów/akcji),
 • Zmiany w egzaminie na prawo jazdy - Od 1 stycznia 2015 r. zdający będą musieli wykazać się w tzw. "ekojeździe" (jazda przy jak najmniejszym zużyciu paliwa)
 • Rezygnacja z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego - zamiast dotychczasowego pozwolenia, wystarczy zgłoszenie budowy z projektem budowlanym oraz dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku
 • Zmiany w świadczeniach z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego - lekarze w trakcie specjalizacji oraz lekarze z I stopniem specjalizacji będą mogli udzielać świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
 • Zmiany w egzaminie maturalnym - uczeń będzie musiał zdać co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Nie będzie już także szeroko krytykowanego przez ekspertów systemu oceniania kluczem wypracowań z języka polskiego. Zamiast tego prace uczniów będą oceniane holistycznie.

sobota, 13 grudnia 2014

Pułapki pożyczki na święta

Idą święta a wraz z nimi wielu Polaków sięga po kredyt lub pożyczkę. Jednak czy wszyscy mają świadomość z pułapek, które się z nimi wiążą? Najwyraźniej nie, skoro według badań Fundacji Kronenberga jedynie mniej niż połowa pożyczkobiorców przeczytała całą umowę przed jej podpisaniem.


Na co należy zwrócić szczególną uwagę biorąc pożyczkę?

Forma pożyczki
Do najbardziej popularnych należą:
 • limit kredytowy w koncie osobistym - można go dostać tylko w banku, w którym mamy rachunek. Zwykle za udzielenie kredytu banki pobierają prowizję, rzędu 100-150 zł.
 • standardowa pożyczka gotówkowa - można ją wziąć nie tylko w banku, który prowadzi nasz rachunek osobisty, ale w każdym innym, jak również w SKOK-u czy parabanku. Bank pożycza określoną kwotę, którą - powiększoną o odsetki i inne opłaty (prowizja, ubezpieczenie) - spłacamy po prostu w miesięcznych ratach.
 • kredyt ratalny - również pożyczka spłata w ratach wraz z odsetkami, z tą różnicą że kredyt ratalny zaciąga się w sklepie na zakup konkretnego towaru, np. sprzętu AGD/RTV. Choć kredytu z pozoru udziela sklep, to prawie zawsze stoi za nim jakaś instytucja finansowa.
 • karta kredytowa - umożliwia dokonywanie zakupów na kredyt. Zaletą karty kredytowej jest to, że zaciągnięty na zakupach dług spłaca się dopiero mniej więcej po miesiącu. Co więcej, jeśli zwrócimy pieniądze do określonego dnia, nie zapłacimy odsetek. 
Koszt pożyczki
Przede wszystkim pożyczkę trzeba potraktować jak normalny towar. A więc wybrać towar możliwie jak najtańszy. W tym przypadku to kwestia jak najmniejszych odsetek. Należy pamiętać że najłatwiej dostać kredyt w banku, w którym mamy konto, jednak niekoniecznie będzie on najbardziej korzystny, warto porównać go z ofertami innych banków. Dużo łatwiej niż w banku można dostać pożyczkę w innych instytucjach finansowych, zwłaszcza tzw. chwilówki. Jednak należy pamiętać że tu możemy łatwo naciąć się na dużo wyższe zwłaszcza jeśli nie sprawdzimy dobrze firmy od której pożyczamy pieniądze i nie czytamy umów.  

Umowa z pożyczkodawcą
Przed podpisaniem umowy należy ją dokładnie przeczytać, zwracając szczególną uwagę na oprocentowanie pożyczki oraz jakie są konsekwencje zwłoki w spłacie zobowiązania. Właśnie w tych kwestiach czai się najwięcej pułapek. Np. zamiast oprocentowania w skali roku mamy podane oprocentowanie w skali miesiąca czy nawet tygodnia. Różnica w odsetkach może się okazać kolosalna. Inną popularną pułapką są dodatkowe koszty (często bardzo dotkliwe) kiedy spóźnimy się z terminem spłaty pożyczki. Wszystko oczywiście zawarte jest w umowie, trzeba ją jednak znać.

Ile naprawdę potrzebujemy pożyczyć
Jeśli znamy wszystkie pułapki warto pomyśleć jeszcze ile tak naprawdę potrzebujemy pieniędzy i czy aby na pewno pożyczka jest nam niezbędna. W okresie przedświątecznym łatwo pokierować emocjami i wydać sporo niepotrzebnych pieniędzy, a potem odsetki spłacać trzeba zanim nie urosną jeszcze większe.