Social Icons

poniedziałek, 20 marca 2017

Dywersja ideologiczna

Jurij Bezmienow – był agentem KGB, który w 1970 r. zbiegł do Kanady z Indii, gdzie pracował jako oficer prasowy ambasady radzieckiej w New Delhi. Po swojej ucieczce ze Związku Sowieckiego przyjął pseudonim Tomas David Schuman. Przekazał USA wiele cennych informacji na temat działalności Związku Radzieckiego, a następnie Rosji w zakresie dezinformacji, przewrotu ideologicznego oraz technik wykorzystywanych do przejęcia kontroli nad innym państwem, w których to był prawdziwym ekspertem. Jak podawał Bezmienow tylko 15% działalności KGB stanowiło szpiegostwo, pozostałe 85% obejmowała właśnie praca nad przewrotem ideologicznym w zachodnim świecie. W dodatku ten schemat jest bardzo uniwersalną i powszechnie stosowaną metodą manipulacji społeczeństwem.Dywersja ideologiczna złożona jest z czterech kroków:
  1. Demoralizacja
  2. Destabilizacja
  3. Kryzys 
  4. "Normalizacja"

Ad. 1
W celu demoralizacji podkopuje się obowiązujący i powszechnie poważany system wartości w danym społeczeństwie. Dlatego ważnym elementem jest tu atak na dominującą religię. Np. w kraju chrześcijańskim atak idzie na chrześcijaństwo, w buddyjskim atak poszedłby na buddyzm itd. Oczywiście nie jest to robione po to, żeby oświecać społeczeństwo. W miejsce religii nie wstawia się jakieś świeckiego kodeksu moralnego, tylko pełen relatywizm moralny. Dodatkowo dominującą religię próbuje się zastąpić różnej maści sektami, ruchami parareligijnymi, w stylu New Age. Kolejnym elementem demoralizacji jest edukacja. Za nią ma odpowiadać przede wszystkim państwo, co więcej zamiast na systematyczną wiedzę, jak nauka fizyki, matematyki, chemii, ekonomii stawia się na takie przedmioty jak nauka o odżywianiu, własność intelektualna, edukacja seksualna, itd. W mediach promuje się konsumpcjonizm i hedonistyczny styl życia. Pracownicy socjalni zamiast służyć społeczeństwu, pogłębiają patologie społeczne i służą biurokracji.

Ad. 2
W społeczeństwie o postępującej demoralizacji coraz łatwiej o konflikty między ludźmi. Te zostają następnie dodatkowo podgrzewane i ulegają radykalizacji. Na tym polega etap destabilizacji. I tak np. związki zawodowe nie działają w interesie pracowników tylko dążą do maksymalnego konfliktu z pracodawcami, nawet za cenę upadku firmy. Organizacje feministyczne poróżniają kobiety z mężczyznami. Zaczyna działać wiele rozmaitych, podejrzanych fundacji i stowarzyszeń. Wszyscy mają się ze sobą ścierać, pracownicy i pracodawcy, mężczyźni i kobiety, biali i czarni, sąsiad z sąsiadem itd.

Ad. 3
Skonfliktowane społeczeństwo nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Naturalnie więzi i relacje między ludźmi zostają zaburzone. Nieuchronnie prowadzi to do sytuacji kryzysowej.

Ad. 4
W czasie kryzysu ludzie poszukują kogoś, kto naprawi sytuację, jakiegoś silnego przywódcy, który podejmie radykalne kroki. I wtedy właśnie na scenie pojawia się dywersant, jawiący się jako zbawiciel. Władza zostaje przejęta, a grupy, które pomogły w poprzednich etapach (tzw. pożyteczni idioci) jako już zbędne zostają odsunięte. Ten ostatni etap nazywa się ironicznie normalizacją.

Więcej szczegółów na temat całego procesu przewrotu ideologicznego można zobaczyć na filmie poniżej, gdzie Jurij Bezmienow przedstawia swój słynny wykład, pt. "Jak napaść na państwo":Oraz w wywiadzie, którego udzielił w 1985 r.: