Social Icons

niedziela, 23 grudnia 2018

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
Życzę wszystkim czytelnikom bloga 
szczęścia, zdrowia, spokoju, radości ducha, przyjemnej atmosfery w święta 
i żebym żyło wam się coraz lepiej.


 

niedziela, 16 grudnia 2018

Co dał światu klasyczny liberalizm?

Koncepcja klasycznego liberalizmu jest dziś trochę zapomniana, dlatego postawiłem przypomnieć co jej zawdzięczamy.


Konstytucja

Pierwsza konstytucja na świecie została przyjęta w USA po wygranej Wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Stała się następnie rozpowszechniony w całym świecie zachodnim (i nie tylko) aktem prawnym gwarantującym najważniejsze prawa obywatelskie takie jakie jak prawo do wolności, własności, sprawiedliwego procesu, domniemania niewinności, wolności wyznania czy wolności słowa. Patrząc szerzej konstytucja w ogóle była koncepcją liberalną, klasyczni liberałowie sprzeciwiający się monarchii absolutnej, wpierw popierali przekształcenie państwa w monarchię konstytucyjną (jak Wigowie w Wielkiej Brytanii), a następnie koncepcje demokratyczne, jak np. John Stuart Mill.

Koncepcja państwa prawa

Koncepcja państwa prawa przechodziła ewolucję. Jako koncepcja ustrojowa powstała w środowisku niemieckich i austriackich liberałów, przeciwstawiającym się rządom absolutystycznym. Klasyczny absolutyzm utożsamiał władcę z państwem, a prawo traktował czysto instrumentalnie. Absolutyzm oświecony, mimo deklarowanej służebnej roli władcy wobec państwa, nadal traktował system prawny jako jedność z aparatem władzy i umieszczał funkcjonariuszy państwowych ponad społeczeństwem. Liberałowie określali absolutystyczną koncepcję państwa jako Polizeistaat i przeciwstawiali mu odmienną koncepcję ustrojową, w której prawo miało charakter autonomiczny, wiązało rządzących, a obywatelom gwarantowało szereg praw (Rechtsstaat).

Trójpodział władzy

Rozdzielenie władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą to koncepcja stworzona przez Johna Locke'a w dziele "Dwa traktaty o rządzie", a następnie rozwinięta przez Monteskiusza w dziele "O duchu praw".

Wsparcie rewolucji przemysłowej 

Krytyka merkantylizmu autorstwa m. in. Adama Smitha i Davida Ricardo i zmiana paradygmatu w stronę poparcia dla wolnego handlu i wolności gospodarczej umożliwiły przyspieszenie wzrostu gospodarczego i rozwój rewolucji przemysłowej na przełomie XVIII i XIX wieku. Dziś co prawda gospodarka jest bardziej etatystyczna, ale idee poszanowania dla wolności i własności prywatnej w cywilizacji zachodnim w pewnym stopniu przetrwały.

niedziela, 11 listopada 2018

środa, 17 października 2018

50 wielkich mitów psychologii popularnejLista wielkich mitów psychologii za książką "50 mitów psychologii popularnej" autorstwa Scotta O. Lilienfelda i Stevena Jaya Lynna:
 1. Większość ludzi wykorzystuje tylko 10% możliwości swojego mózgu.
 2. U części ludzi dominuje lewa półkula mózgu, u innych - prawa.
 3. Percepcja pozazmysłowa (ESP) to dobrze potwierdzone zjawisko.
 4. Widzimy dlatego, że oczy coś emitują.
 5. Bodźce podprogowe mogą skutecznie nakłaniać do zakupów.
 6. Muzyka Mozarta stymuluje rozwój inteligenci u niemowląt.
 7. Okresowi dojrzewania nieodłącznie towarzyszą poważne zawirowania psychiczne.
 8. Kryzys wieku średniego to powszechna przypadłość.
 9. Nieuchronnym towarzyszem starości jest brak satysfakcji z życia i demencja.
 10. W obliczu śmierci wszyscy przechodzą przez kilka uniwersalnych stadiów psychicznych (DARBA).
 11. Ludzka pamięć działa jak magnetofon lub kamera i stanowi wierny zapis przeżytych zdarzeń.
 12. Hipnoza pozwala dotrzeć do wypartych wspomnień i przypomnieć sobie to, o czym zapomnieliśmy.
 13. Ludzie zazwyczaj wypierają wspomnienia o traumatycznych przeżyciach.
 14. Większość osób cierpiących na amnezję nie pamięta nic ze swojego wcześniejszego życia.
 15. Testy mierzące inteligencję (IQ) dyskryminują niektóre grupy.
 16. Kiedy rozwiązujesz test i nie jesteś pewien odpowiedzi, najlepiej zaufać pierwszemu przeczuciu.
 17. Charakterystyczną cechą dysleksji jest przekręcanie słów.
 18. Uczniowie mają najlepsze wyniki, kiedy styl nauczania odpowiada ich stylowi uczenia się.
 19. Stan hipnotyczny to szczególny stan świadomości - stan "transu", jakościowo różny od jawy.
 20. Naukowcy udowodnili, że sny mają znaczenie symboliczne.
 21. Ludzie potrafią przyswajać informacje - na przykład uczyć się języka obcego - przez sen.
 22. Gdy doświadcza się przebywania "poza ciałem", świadomość opuszcza ciało.
 23. Badanie z użyciem wariografu ("wykrywacza kłamstw") to niezawodna metoda wykrywania nieuczciwości.
 24. Szczęście zależy głównie od okoliczności zewnętrznych.
 25. Najczęstszą (a może jedyną) przyczyną choroby wrzodowej jest stres.
 26. Pozytywne nastawienie pomaga pokonać raka.
 27. Przeciwieństwa się przyciągają: zwykle zakochujemy się w ludziach, którzy się od nas różnią.
 28. W grupie bezpieczniej: im więcej ludzi jest świadkami sytuacji zagrożenia, tym większa szansa, że ktoś pospieszy z pomocą.
 29. Mężczyźni i kobiety komunikują się na zupełnie inne sposoby.
 30. Lepiej wyładować złość, nić ją w sobie tłumić.
 31. Dzieci wychowywane podobnie mają podobne mają podobną osobowość, gdy dorosną.
 32. Nie da się zmienić cech dziedzicznych. 
 33. Niskie poczucie własnej wartości to główna przyczyna zaburzeń psychicznych.
 34. Większość osób molestowanych seksualnie w dzieciństwie cierpi później na poważne zaburzenia osobowości.
 35. Test plam atramentowych dostarcza cennych informacji o ludzkiej osobowości.
 36. Odręczne pismo zdradza cechy osobowości.
 37. Psychiatria krzywdzi ludzi, bo diagnoza choroby psychicznej prowadzi do stygmatyzacji.
 38. Samobójstwo popełniają tylko ludzie ogarnięci głęboką depresją.
 39. Schizofrenicy mają wiele osobowości.
 40. Istnieje syndrom DDA (dorosłego dziecka alkoholika)
 41. Jesteśmy świadkami epidemii dziecięcego autyzmu.
 42. Podczas pełni Księżyca wzrasta liczba przyjęć do szpitali psychiatrycznych oraz przestępstw.
 43. Większość chorych psychicznie jest agresywna.
 44. Profile psychologiczne przestępców ułatwiają rozwiązywanie spraw kryminalnych.
 45. Przestępcy często unikają kary, zasłaniając się niepoczytalnością.
 46. Jeśli ktoś przyznaje się do przestępstwa, to znaczy, że je popełnił.
 47. Ocena i intuicja ekspertów to najlepsza podstawa diagnozy klinicznej.
 48. Abstynencja to jedyny sensowny cel leczenia alkoholików.
 49. Skuteczna terapia wymaga sięgnięcia do "prawdziwych źródeł" problemów psychicznych, które zwykle tkwią w dzieciństwie.
 50. Terapia elektrowstrząsami ("szokowa") to metoda brutalna i niebezpieczna dla organizmu.
Dokładniejszy opis dlaczego są to mity, możemy znaleźć we wspomnianej książce.

piątek, 7 września 2018

Margaret Thatcher i jej reformy w Wielkiej Brytanii

Okres po drugiej wojnie światowej dla Wielkiej Brytanii, niegdyś potęgi gospodarczej nie należał do zbyt udanych. Im dalej w las tym było gorzej, aż sytuacja gospodarcza w latach 70-tych wyglądała już naprawdę źle. I właśnie wtedy do głosu doszła Margaret Thatcher, której reformy przywróciły krajowi dawną świetność.


Rządy Partii Pracy po zakończeniu II wojny światowej

Po wojnie w kraju rządy z przerwami sprawowała głównie Partia Pracy (laburzyści). Gospodarka miała charakter dość mocno socjalistyczny. W zasadzie wyglądało to trochę podobnie jak w naszym PRL-u, istniały nawet kartki na żywność, a większość sektorów gospodarki zostało znacjonalizowanych. Do czasu to jeszcze jako tako funkcjonowało. Ale w latach 70-tych zrobiło się już nieciekawie. Inflacja w 1975 r. sięgnęła poziomu 27%. Kraj został praktycznie całkowicie sparaliżowany przez falę strajków kierowanych przez związki zawodowe. Produkcja przemysłowa spadła do takiego poziomu, jakby Brytyjczycy pracowali zaledwie 3 dni w tygodniu. Organizowano wtórne pikiety tzw. secondary pickets, które polegały na tym, że blokowano dostępy do zakładów, które nie chciały protestować. Powstał wielki ruch protestacyjny, który skupiał ludzi pracujących w służbach publicznych od grabarzy po pracowników pogotowia. Dochodziło do dantejskich scen a ulice były pełne śmieci na skutek strajku służb porządkowych. Nikt już nie panował nad sytuacją. Aż w końcu w 1979 r. stanowisko premiera objęła kandydatka Partii Konserwatywnej, czyli Margaret Thatcher.

Margaret Thatcher bierze się za reformy

"Żelazna dama" funkcję premiera sprawowała w okresie 1979-1990 r. Był to okres zasadniczych reform gospodarczych. Przede wszystkim reforma związków zawodowych. A konkretnie było to pozbawienie przywilejów "baronów związkowych" i oddanie związków zawodowych w ręce samych pracowników. Od teraz to pracownicy podejmowali demokratycznie decyzję o strajku, czy wyborze lidera związku, zakazano blokowania niepikietujących zakładów, zniesiono obowiązek przynależności do związku zawodowego.

Pozostałe ważne reformy to:
 • Prywatyzacja dużej ilości państwowych przedsiębiorstw. Współwłaścicielami firm stawali się często sami pracownicy dzięki możliwości nabycia akcji poszczególnych przedsiębiorstw. Nierentowne przedsiębiorstwa, których nie udało się odratować, zostały bez zwłoki zamknięte
 • Radykalne ograniczenie wydatków rządowych
 • Uwolnienie kursu funta, walka z inflacją
 • Liczne deregulacje, uwolnienie przedsiębiorczości
 • Cięcia świadczeń socjalnych
 • Obniżki podatków, gdy obejmowała urząd w 1979 r. najwyższa stawka podatku dochodowego wynosiła 83% od zarobionego dochodu, i nawet 98% od „niewypracowanego”. Do momentu gdy opuszczała biuro w 1990, stopa zeszła do 40%. Obniżone podatki nie tylko przysłużyły się rozwojowi gospodarczemu, ale wywołały efekt "krzywej Laffera", czyli ich wpływ do budżetu były większe, w samym budżecie zamiast deficytu pojawiła się nadwyżka 

niedziela, 12 sierpnia 2018

Ordoliberalizm i niemiecki cud gospodarczy

Po II wojnie światowej Niemcy zachodnie (RFN) pomimo dużych strat i kryzysu społecznego po przegranej wojnie osiągnęły szybki wzrost gospodarczy, stając się najbogatszym krajem w Europie. Wszystko za sprawą reform Ludwiga Erharda, które były wprowadzeniem w życie koncepcji ordoliberalizmu.Niemiecki ordoliberalizm 

Ordoliberalizm to nurt wykształcony w Niemczech w latach 30. i 40. XX wieku. Początku funkcjonował na politycznym marginesie ze względu na dojście do władzy nazistów, jednak po zakończeniu wojny udało się wprowadzić wiele z jego założeń. Głównymi przedstawicielami nurtu byli: Wilhelm Röpke, Walter Eucken, Alexander Rüstow, Ludwig Erhard, Franz Böhm i Alfred Müller-Armack.

Ordoliberalizm był próbą modyfikacji anglosaskiego klasycznego liberalizmu i przystosowania go do warunków i mentalności niemieckiej. Łączył w sobie poszanowanie dla własności prywatnej i gospodarki rynkowej z katolicką nauką społeczną i obyczajowym konserwatyzmem. 

W gospodarce ordoliberałowie stawiali na wolny rynek, dopuszczali jednak interwencję państwa w celu zapobiegania powstawania monopoli i karteli i ochronie konkurencji. Podkreślali również aspekt etyczny, przeciwstawiali się traktowaniu pracowników „jak maszyny”.

Dla ordoliberałów to państwo było instytucją odpowiedzialną za tworzenie ładu społecznego. Jednocześnie jednak zdawali sobie sprawę, że trzeba wprowadzić mechanizmy zapobiegające nadużywania władzy, tak jak rządy prawa, trójpodział władzy, decentralizacja władzy, wolny rynek oraz funkcjonowanie warstwy tzw. klerków czyli ludzi będących najbardziej świadomymi, odpowiedzialnymi i sprawiedliwymi obywatelami. Była to przede wszystkim klasa średnia, drobni i średni przedsiębiorcy, a także naukowcy, sędziowie i dziennikarze.

Ordoliberałowie byli zwolennikami demokracji, jednak w obronie przed tyranią większości i populizmem akcentowali rolę rządów prawa.

Reformy Ludwiga Erharda

Założenia ordoliberalizmu, zwłaszcza w gospodarce w życie wprowadził Ludwig Erhard, wieloletni minister gospodarki i kanclerz Niemiec. Reformy te polegały na przeprowadzeniu reformy monetarnej w celu umocnienia marki niemieckiej, uwolnienie cen, ograniczenie wydatków rządowych i biurokracji, a także obniżenie i uproszczenie podatków. Efekty jakie udało się osiągnąć to szybki wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia, spadek inflacji i osiągniecie nadwyżki w budżecie. Zostało to nazwane określeniem Wirtschaftswunder, co po niemiecku oznacza "cud gospodarczy".

Więcej na temat ordoliberalizmu i reform Erharda można przeczytać w książce "Ordoliberalizm. Historia niemieckiego cudu gospodarczego", autorstwa Tymoteusza Juszczaka. Oraz w poniższej prezentacji przygotowanej przez Kamila Cebulskiego:

niedziela, 8 lipca 2018

Błędne koło przemocy - jak wyeliminować przemoc ze społeczeństwa w ciągu jednego pokolenia?

Oczywiście z tym "wyeliminować" to powiedziane trochę nad wyrost, bo wiadomo, że całkowicie przemocy wyeliminować ze społeczeństwa się nie da. Ale można ją znacznie ograniczyć. W jaki sposób? Żeby to zrozumieć, trzeba wpierw poznać dwie rzeczy: jakie są korzenie przemocy, co sprawia, że niektórzy ludzie są agresywni i krzywdzą innych oraz czym jest tzw. błędne koło przemocy?


Korzenie przemocy nie są nieznane

Dzięki dzisiejszej wiedzy psychologicznej możemy śmiało powiedzieć, że znamy przyczyny przemocy. Otóż skłonność do przemocy przejawiają ludzie, którzy sami w przeszłości jej doświadczali, zwłaszcza w dzieciństwie. Można o tym poczytać w książkach i publikacjach takich autorów jak np. Alice Miller, Erin PizzeyDouglas Pryor, czy Paul Britton. To oczywiście jest bardzo złożona kwestia, ale dla uproszczenia, żeby zrozumieć jak to działa polecam zobaczyć poniższy film, przedstawiający tłumaczenie na język polski fragmentu artykułu Alice Miller:
Jeśli ktoś chce poznać więcej tego typu literatury, polecam zajrzeć na poniższą stronę:
http://stronyocalenia.pl/index.php/literatura

Kolejnym dowodem, na to, że to właśnie dzieciństwo, wychowanie i czynniki środowiskowe mają przesądzający wpływ na to, że człowiek staje się przemocowcem jest to, że nawet kliniczni psychopaci, którzy byli wychowywani w kochającej rodzinie nie mają skłonności do stosowania przemocy. Mogą mieć problemy w kontaktach międzyludzkich, ale nie mają pociągu do stosowania przemocy.

Tu niezwykłego odkrycia dostarczył nam psychiatria i neurobiolog James Fallon. Otóż badał on mózgi psychopatycznych morderców i ku swojemu zdumieniu odkrył, że jego własny mózg ma dokładnie te same cechy, jakie mają mózgi seryjnych morderców. Mało tego odkrył również, że wśród jego przodków można było znaleźć morderców. A jednak on sam nie został mordercą, ani w ogóle nie przejawia skłonności do przemocy. Jest człowiekiem dość oschłym, mało uczuciowym, ma pewne trudności w kontaktach z innymi ludźmi, ale nikogo nie morduje, ani nie bije, nie gwałci, nie krzywdzi ludzi. Jak się okazało, jedyne co odróżnia go od badanych morderców, to właśnie to, że w odróżnieniu od nich był wychowywany w kochającej rodzinie, bez przemocy i patologii.

Czym jest zatem błędne koło przemocy i jak je przełamać?

Schemat jest prosty: Ludzie mający skłonność do przemocy stosują ją w stosunku do własnych dzieci. Następnie te dzieci, kiedy dorosną również stosują przemoc wobec własnych dzieci i schemat się powtarza. Żeby przerwać te błędne koło, trzeba przeciwdziałać przemocy wobec dzieci.

Jak można to osiągnąć? Tu bardzo mocno zaznaczam, że musimy uważać, żeby "nie wylać dziecka z kąpielą". Musimy pamiętać, jak ważne jest domniemanie niewinności, żeby nie dochodziło do sytuacji znanej np. z krajów skandynawskich, gdzie państwo odbiera dzieci rodzicom z byle powodów. Ważne, żeby jeszcze nie pogorszyć sytuacji. Zawsze trzeba mieć pewność, że faktycznie, w sytuacji X była stosowana przemoc, zostało to udowodnione.

Możemy przede wszystkim starać się podnosić świadomość społeczeństwa w tym temacie i wspierać osoby, który się tym zajmują. Przykładowi ludzie i instytucje, na które warto zwrócić uwagę to:

Fundacja XXII wieku - fundacja promujące świadome rodzicielstwo, przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, promowanie zdrowia psychicznego itd. Strona główna fundacji:
http://fundacja22.org/pl/glowna/


Sabina Gatti -  stara się podnosić świadomość w sprawie omawianego błędnego koła przemocy. Jej blog:
http://sabinagatti.blogspot.com/

Przy okazji, jak widać pani Sabina walczy również ze stereotypami dotyczącymi płci i przemocy. Tzn. kobiety również mogą stosować przemoc. Jest to istotne z dwóch powodów. Po pierwsze o ile o przemocy stosowanej przez mężczyzn mówi się całkiem sporo, o tyle przemoc stosowana przez kobiety pozostaje tematem tabu. A w przypadku przemocy wobec dzieci, jak się okazuje (badania przytaczane na blogu) kobiety stosują ją nawet częściej niż mężczyźni. Wynika to z faktu, że matki zwyczajnie spędzają z dziećmi więcej czasu niż ojcowie. W dodatku przemoc wobec dzieci istnieje również w żłobkach, przedszkolach, szkołach i domach dziecka, czyli w instytucjach, gdzie pracują głównie kobiety. Gdyby tylko mężczyźni byli sprawcami, taki problem by nie istniał.

Po drugie, kiedy dziecko jest bardzo małe, dopiero rozwija się jego mózg, to właśnie prawidłowa relacja z matką ma kluczowe znaczenie dla jego przyszłej osobowości. Jeśli matka jest osobą toksyczną, stosuje przemoc lub popełnia inne błędy wychowawcze, ma to bardzo negatywny wpływ na przyszłego dorosłego człowieka. Dlatego wielu morderców i innych groźnych przestępców miało przemocowe lub/i nieodpowiedzialne matki. Ostatnio stacja CBS Reality zaczęła emisję serialu dokumentalnego w tym temacie pod nazwą "Matki morderców":
https://www.se.pl/styl-zycia/porady/jak-wychowac-morderce-nowy-serial-cbs-reality-aa-foj6-QdAY-CTDH.html


Magda Adamowska - znana też jako "Zdrowa Szczęśliwa Kobieta", jest to kobieta, która z racji tego, że sama doświadczała przemocy w dzieciństwie ze strony swojej toksycznej matki, dziś w wieku dorosłym doradza ludziom, którzy mieli podobne doświadczenia. A także prowadzi kampanie społeczne przeciwko przemocy w rodzinie, które wyglądają dla przykładu tak:

czwartek, 7 czerwca 2018

Czy istnieje prawo naturalne?

Prawo naturalne - prawo przyrodzone, które posiadamy ze względu na sam fakt bycia człowiekiem. Prawa naturalnego nikt nam nie nadał, więc jest ono prawem niezbywalnym. Istnieje w świadomości człowieka. Prawo naturalne człowieka istniało zawsze, jednak po raz pierwszy zostało sformułowane w aktach stanowiących prawo w XVIII wieku. Uczyniono to niemal równocześnie w Ameryce w Deklaracji Niepodległości i we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. W tych aktach prawnych za najważniejsze prawo naturalne uznano: prawo do życia, wolności, szczęścia i sprawiedliwości.

Jest to prawo, które istnieje nawet jeśli nie zostało oficjalnie potwierdzone przez władzę państwową i nie można go pozbawić żadnego człowieka, jest niezbywalne. Dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie czy rzeczywiście można mówić o istnieniu czegoś takiego jak prawo naturalne?


Dlaczego prawo naturalne według mnie istnieje?

Argumenty, które za tym przemawiają są następujące:
 1. Ludzka moralność wykształciła się naturalnie na drodze ewolucji. Człowiek aby przerwać nauczył się dbać o siebie (instynkt przetrwania), o swoich krewnych (dobór krewniaczy) ale także nauczył się koegzystować z innymi ludźmi, także tymi niespokrewnionymi (teoria altruizmu odwzajemnionego). Dzięki wzajemnej współpracy ludzkość mogła przetrwać zdecydowanie bardziej, niż gdyby ludzie ciągle ze sobą walczyli i wyżynali się nawzajem. Jest to widoczne nawet na poziomie czysto biologicznym, istnieje empatia, a także odruchy moralne. Potrafimy współczuć, a kiedy widzimy coś co wydaje nam się niemoralne, niesprawiedliwe i krzywdzące dla drugiej osoby odczuwamy dyskomfort psychiczny.
 2. Wszystkie cywilizowane kraje, należące głównie do cywilizacji zachodniej, gdzie prawa człowieka są przestrzegane lepiej niż w innych regionach świata swój system prawny opierają na konstytucji lub podobnym akcie prawnym, regulującym najważniejsze zasady funkcjonowania społeczeństwa. W dodatku zasady te są bardzo podobne, praktycznie w każdym z tych aktów znajdziemy prawo do życia, wolności, własności, prawo do sprawiedliwego procesu, domniemanie niewinności czy wolność słowa. Jest to charakterystyczna cecha ustroju liberalnej demokracji, a także innych systemów opartych na zasadzie praworządności, "rządów prawa", takich jak monarchia konstytucyjna czy republika.
 3. Nie licząc ekstremizmów, większość filozofii, systemów moralnych i religijnych ma wiele punktów wspólnych. Za coś złego uznaje się wszelkie formy krzywdzenia innych ludzi jak morderstwo, pobicie, gwałt, pomówienie, kradzież, oszustwo itd.
 4. Nie zawsze prawo stanowione chroniło prawa człowieka - niewolnictwo, holocaust, zbrodnie stalinowskie i w ogóle działanie państw totalitarnych to przykłady, na niewłaściwe stosowanie prawa ustalonego przez państwo. Zupełnie inaczej wygląda to kiedy prawo stanowione pokrywa się z prawem naturalnym, jak w punkcie drugim. 

Jakie zatem są zasady prawa naturalnego?

Prawo naturalne stanowi, że każdy ma prawo do: życia, wolności i własnych wyborów, sprawiedliwości i osobistego szczęścia. Prawo to ma charakter jednostkowy, czyli dotyczy każdego człowieka jako jednostki. Jako, że tylko jednostka może odczuwać szczęście lub cierpienie i nikogo nie można wykluczyć. 

poniedziałek, 7 maja 2018

Minds, Steemit - alternatywne portale społeczenościowe

Dzisiejszy wpis będzie krótki, w zasadzie można powiedzieć, że czysto informacyjny. Otóż ze względu na kontrowersje związane z banowaniem kont na popularnych portalach społecznościowych takich jak Facebook, czy YouTube internauci w końcu zaczęli poszukiwać portali gwarantujących mniejszą cenzurę. Dlatego popularnością zaczynają się cieszyć portale oparte na tzw. blockchainie, czyli zdecentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open source, technologii, która do niedawna była wykorzystywana przez tzw. kryptowaluty.Portale te charakteryzuje większa anonimowość, wolność słowa oraz możliwość zarabiania na bycie aktywnym użytkownikiem przez zbieranie tzw. tokenów, które pełnią rolę kryptowalut, które można potem zamienić na prawdziwe pieniądze w kantorach internetowych. Obecnie najbardziej popularne portale tego typu to Minds.com oraz Steemit.com.

niedziela, 8 kwietnia 2018

Polecana literatura

Pozwolę sobie przedstawić trochę pozycji książkowych z kategorii odpowiadających tematyce bloga, które warto przeczytać.Psychologia:

 • "Wywieranie wpływu na innych", Robert Cialdini
 • "Inteligencja emocjonalna", Daniel Goleman
 • "50 największych mitów psychologii popularnej", Scott. O. Lilienfeld
 • "Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym.", Daniel Kahneman
 • "Sztuczki umysłu", Derren Brown
 • "Emocje ujawnione", "Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie polityce i małżeństwie", Paul Ekman
 • "Psychologia ewolucyjna", "Ewolucja pożądania", David M. Buss
 • "Mózg kobiety", "Mózg mężczyzny", Louann Brizendine
 • "Jej niezależny umysł, psychologia ewolucyjna kobiet", Anne Campbell
 • "Mentalizm, kompendium wiedzy", Krzysztof Galos
 • "Psychopaci są wśród nas", Robert D. Hare
 • "Pokonaj depresję, stres i lęk czyli terapia poznawczo-behawioralna w praktyce", Stephen Briers
 • "Nawyk samodyscypliny", Neil Fiore
 • "Techniki manipulacji", Sergiusz Kizińczuk
 • "Samolubny gen", Richard Dawkins
 • "Wojny plemników", Robin Baker
 • "W co grają ludzie", Eric Berne • Ekonomia:
  • "Ekonomia w jednej lekcji", Henry Hazlitt
  • "Co widać i czego nie widać", "Harmonie ekonomiczne", Frederic Bastiat
  • "Zasady ekonomii", Carl Menger
  • "Ludzkie działanie", "Teoria pieniądza i kredytu", "Socjalizm", "Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie", Ludwig von Mises
  • "Pieniądz i kryzysy", Friedrich August von Hayek 
  • "Złoto, banki i ludzie - krótka historia pieniądza", "Wielki Kryzys w Ameryce", "Tajniki bankowości", Murray Rothbard
  • "Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne", Jesus Huerta de Soto
  • "Wolny wybór", Milton Friedman
  • "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów", Adam Smith
  • "Ekonomia stosowana", Thomas Sowell
  • "Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do szkoły austriackiej", Gene Callahan
  • "Wojna o pieniądz", Song Hongbing
  • "Tragedia euro", Philip Bagus
  • "Austriacka Szkoła Ekonomii dla inwestorów", Mark Skousen
  • "Ja ołówek", Leonard Read
  • "Międzyrynkowa analiza kursów walutowych", Ashraf Laidi 
  • "Walka z monopolem czy z konkurencją?", Dominick T. Armentano 
  • "Giełda, kredyt, kapitał. Fundamenty rynku papierów wartościowych", Fritz Machlup

  Historia i polityka:
  • "Ślepy tor. Ideologia i polityka Lewicy 1789-1984", Erik von Kuehnelt-Leddihn
  • "Liberalizm w tradycji klasycznej", Ludwig von Mises
  • "Droga do zniewolenia", "Konstytucja wolności", Friedrich August von Hayek
  • "O nową wolność. Manifest libertariański", "Etyka wolności", Murray Rothbard
  • "Atlas zbuntowany", "Hymn", "Kapitalizm. Nieznany ideał", "Powrót człowieka pierwotnego", Ayn Rand
  • "Rynek i wolność", Linda Tannehill, Morris Tannehill
  • "Libertarianizm", David Boaz
  • "Demokracja. Bóg, który zawiódł", Hans Hermann Hoppe
  • "To nie musi być państwowe", Jakub Woziński
  • "Czarna księga komunizmu", Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski
  • "Książę", Niccolo Machiavelli
  • "Sztuka wojny", Sun Tzu

  Logika, teoria gier:
  • "Logika dla opornych", Krzysztof Wieczorek
  • "Sztuka strategii. teoria gier w biznesie i życiu prywatnym", Barry J. Nalebuff, Avinash K. Dixit

  sobota, 31 marca 2018

  Wesołych Świąt Wielkanocnych

  Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim czytelnikom szczęścia, zdrowia, udanych świąt w gronie rodzinnym i samych sukcesów w życiu.   środa, 14 marca 2018

  Reżimowa niepewność a gospodarka

  Prawa człowieka nie dość, że są niezwykle istotne z punktu widzenia moralności i empatii, mają także ogromny wpływ na gospodarkę. Bo tylko w systemie prawnym gwarantującym prawa obywatelskie, wolność i prawo do własności prywatnej opłaca się rozwijać, inwestować i pomnażać kapitał.  Istota praworządności w kontekście gospodarczym 

  Tylko w systemie gwarantującym prawa jednostki gospodarka może się rozwijać i w ogóle funkcjonować. Dzieje się tak z prostej przyczyny. Kiedy brakuje gwarancji tych praw, jak jest np. w przypadku państw totalitarnych, brakuje motywacji do twórczego i przedsiębiorczego działania. Przykładowo nikomu nie opłaca się podjąć długofalowej inwestycji jeśli ma świadomość, że władza może na drugi dzień skonfiskować cały jego majątek albo może zostać aresztowany i skazany za niewinność bez wyroku sądowego, bez żadnego udowodnienia mu winy. W zasadzie nie opłaca się nawet zdobywać wykształcenia, doświadczenia czy podejmować się jakiegokolwiek rozwoju osobistego, skoro w każdym momencie cały ten wysiłek może zostać całkowicie zniweczony, w jednej chwili. A właściwie, nie warto w ogóle tak żyć, w ciągłym strachu, że możliwe, że już za chwilę można zostać bezkarnie zniszczonym, całkowicie legalnie bez żadnej możliwy obrony czy możliwości uchronienia się. Dlatego np. masa ludzi uciekała z ZSRR do USA i krajów Europy zachodniej. Problem ten to tzw. reżimowa niepewność.

  Zjawisko to daje o sobie znać nie tylko kiedy brakuje odpowiedniego prawa, które chroni wszystkich obywateli, ale także gdy istnieje ryzyko, że porządek prawny może się zmienić na taki, który przestaje respektować prawa obywatela. Dlatego tak ważną rolę odgrywa konstytucja, która zabezpiecza najbardziej fundamentalne prawa jak prawo do życia, wolność osobistą, prawo do dochodzenia sprawiedliwości na drodze sądowej, domniemanie niewinności, prawo do rzetelnego procesu i obrony, wolność słowa, prawo do własności prywatnej itd.

  W mniejszej skali problem reżimowej niepewności zachodzi nawet w państwie demokratycznym. Stwarzać go może np. nadmierna biurokracja, niejasne przepisy, czy zbyt duża skłonność partii rządzącej do podwyższania podatków. To odstrasza przedsiębiorców i inwestorów i powoduje odpływ kapitału do państw o przyjaźniejszym klimacie politycznym i gospodarczym.

  piątek, 16 lutego 2018

  Zjawisko paniki moralnej

  Panika moralna – to zjawisko nagłego rozprzestrzeniania się niepokoju społecznego, spowodowanego zagrożeniem istotnych dla społeczności wartości. Nieopanowana potrafi niesamowicie namieszać w życiu i funkcjonowaniu społeczeństwa.  Moralna panika powstaje na styku mediów, opinii publicznej, grup interesu i władz. Panika moralna powstaje zazwyczaj wokół sytuacji niespotykanej, niepopularnej aktywności społecznej, budzącej wątpliwości co do swojego społecznego i moralnego charakteru. Może powstać nawet wokół mało kontrowersyjnej sprawy, jeśli tylko istnieje sprzyjające podłoże społeczne (fobie czy uprzedzenia), a sprawa zostanie zauważona i nagłośniona przez media masowe.

  Wraz z paniką moralną następuje wzrost "publicznej nerwowości". Odbiorcy komunikatów medialnych mają wrażenie, iż dane zjawisko jest faktycznie istotnym problem bezpośrednio ich dotykającym. Ostatnim etapem jest włączenie opinii osób uznanych za ekspertów w danej dziedzinie, publikacja raportów i ekspertyz, a także możliwych rozwiązań danego problemu lub informacji o podjętych działaniach. Rośnie presja społeczna na mocniejszą infiltrację danego zjawiska i wyraźniejsze działanie danych służb bądź rządu. Budowanie w społeczeństwie atmosfery niepewności i strachu może mieć na celu odwrócenie uwagi od spraw istotnych i może być wykorzystywane przez strony polityczne.

  Przykłady moralnej paniki

  Kilka znanych przypadków tego zjawiska:

  Makkartyzm - Ogólna nazwa działań politycznych, pozbawionych skrupułów metod śledczych oraz tworzenia atmosfery strachu i podejrzeń, w walce z „wewnętrznym zagrożeniem komunistycznym” w latach 1950-1954 w Stanach Zjednoczonych. Nazwa pochodzi od senatora Josepha Raymonda McCarthy’ego, który zainicjował kampanię na rzecz badania lojalności pracowników administracji rządowej, szkół wyższych, wojska i innych instytucji życia publicznego oraz przeciwdziałania „infiltracji komunistycznej” wśród tych grup społecznych. Większość oskarżonych okazała się jednak nie być szpiegami, a dowody przeciw wielu z nich były niewiarygodne. Samonapędzający się mechanizm działania komisji McCarthy’ego zaniepokoił w końcu samych jego inicjatorów z kół rządowych, którzy doprowadzili do publicznego ujawnienia sposobu jej działania.

  Satanic Panic - Panika z lat 80-tych w USA na temat rzekomej epidemii wykorzystywania dzieci do rytuałów satanistycznych. Jej efektem było niesłuszne oskarżenie wielu niewinnych ludzi, a nawet niesłuszne skazania na wyroki więzienia, które zostały następnie cofnięte. Na rzekome tysiące ofiar rytuałów satanistycznych w zaledwie kilku przypadków stwierdzono przestępstwo w dodatku nawet niezwiązane z rytuałami okultystycznymi.

  Panika HIV z lat 80-tych - Jako że społeczeństwo z początku nie posiadało zbyt dużej wiedzy na temat HIV i AIDS, kiedy ten temat wypłynął w latach 80-tych, zainicjowało to niemałą panikę. Pokłosiem było m. in. stygmatyzowanie homoseksualistów (początkowo sądzono, że stanowią oni znaczną większość nosicieli) i rozpowszechnienie się wielu nieprawdziwych mitów na temat HIV i AIDS.

  Sprawa "Wampira z Zielonej Góry"- w okolicach rok 2010 r. w Zielonej Górze i w ogóle w całym woj. lubuskim panowała psychoza strachu. Policja poszukiwała groźnego seryjnego gwałciciela, który napadł już wiele kobiet. Media informowały o sprawie nieustannie, rozrysowano profil pamięciowy sprawcy, zyskał sobie już nawet pseudonim "Wampir z Zielonej góry". Kobiety bały się wychodzić z domu, przestępca wciąż pozostawał nieuchwytny. Jak się jednak okazało gwałciciel ten.... nie istnieje. Wyszło na jaw, że kilkanaście kobiet które miały być rzekomymi ofiarami "Wampira" po prostu zmyśliło historię. Jak sprawa stała się medialna, kolejne kobiety zaczęły składać kolejne fikcyjne zawiadomienia gwałtu. Dlaczego? Jak tłumaczył znany polski kryminolog prof. Brunon Hołyst: "Dla osiągnięcia pewnej satysfakcji, że są ofiarami gwałcicieli, że mogą zaistnieć w percepcji społeczeństwa miejscowego, że ta sprawa doda im jakiejś chwały".

  Gra w Niebieskiego Wieloryba - Rzekoma gra, która namawia młodzież do wykonywania różnych zadań a ostatecznie do popełnienia samobójstwa. Sprawa w Polsce zrobiła się na tyle głośnia, że zaangażowało się w nią Kuratorium Oświaty i prokuratura. Jak się jednak okazało, coś takiego jak gra "Niebieski Wieloryb" zwyczajnie nie istnieje. Plotka rozeszła się prostą metodą "głuchego telefonu". Wpierw napisała o nim rosyjska gazeta Novaya Gazeta, potem brytyjski The Sun, a potem masa polskich portali, kopiując jedne od drugich.

  sobota, 20 stycznia 2018

  Państwo, kraj i naród - rozróżnienie pojęć

  Te trzy słowa z tytułu bardzo często są ze sobą mylone. Dlatego w dzisiejszym wpisie pokrótce je objaśnię.  Państwo -  forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Ma zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Krótko mówiąc termin państwo oznacza po prostu władzę. Pojęcie to wydaje się być prawie że tożsame z terminem "rząd", z tymże w państwie demokratycznym istnieje trójpodział władzy, podział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz istnieją określone służby państwowe. Na państwo składa się całość: rząd, parlament, prezydent, wojsko, sądownictwo, policja, prokuratura, służby specjalne i rozmaite urzędy.

  Pierwszy raz pojęcia "państwo" w jego ogólnym znaczeniu użył – Niccolo Machiavelli. Podstawą do ukształtowania się tego pojęcia w innych językach stało się wówczas włoskie słowo "la stato", pochodzące z języka łacińskiego od słowa "status". Ostatecznie termin ten na określenie państwowej organizacji pojawił się w XVI wieku. Wcześniej używano odmiennych pojęć. W starożytnej Grecji używano terminu "polis" - miasta-państwa, Rzymianie używali słów "republika" (rzecz publiczna) i "imperium", w średniowieczu używano głównie określenia "regnum" - królestwo 


  Kraj - obszar geograficzny, ojczyzna, kraina geograficzna. Pojęcie bardzo często mylone z państwem. Zasadnicza różnica polega na tym, że państwo to termin bardziej polityczny, a kraj - geograficzny. W skrócie państwo to władza, a kraj to ziemia. Sam termin "kraj" wywodzi się od słowa "kraina".


  Naród - wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. Naród stanowią np. Polacy, Włosi, Czesi, Holendrzy, Brazylijczycy, Australijczycy itd. Dany naród może istnieć nawet jeśli nie posiada własnego państwa i kraju, przykładem mogą tu być Żydzi przed powstaniem współczesnego Izraela czy Ormianie. Wówczas mówimy o tzw. diasporze - narodzie żyjącym w rozproszeniu.