Social Icons

poniedziałek, 11 lutego 2019

Ludzki mózg to trzy w jednym

Nie każdy o tym wie, ale nasz mózg składa się z trzech ważnych części. Jakie to części i za co odpowiadają? Dziś właśnie o tym.Mózg gadzi

Najstarsza i najbardziej prymitywna część mózgu, na którą składa się pień mózg i móżdżek. Reguluje podstawowe czynności życiowe, takie jak oddychanie i metabolizm pozostałych organów oraz kontroluje najbardziej podstawowe reakcje i ruchy. Gadzi mózg powstał około 500 mln lat temu. Początkowo występował tylko u gadów.

Mózg ssaczy (układ limbiczny)

Po kolejnych 250 mln wyewoluował mózg ssaczy, zwany również układem limbicznym. Składa się z takich części jak ciało migdałowate, hipokamp i wzgórze. Odpowiada za bardziej złożone procesy emocjonalne, uczenie się i pamięć długotrwałą.

Kora mózgowa

To najnowsza i najbardziej zewnętrzna część mózgu, która powstała jakieś 200 mln lat temu. Występuje u naczelnych, najbardziej rozwinęła się u ludzi. Odpowiada za szereg czynności typowo ludzkich, takich jak abstrakcyjne myślenie, planowanie, posługiwanie się mową i pismem, rozumienie znaków, rozwiązywanie problemów, sztukę i kulturę. To właśnie w tej części mózg zajmuje się interpretacją informacji, które docierają do niego poprzez zmysły oraz umożliwia świadome myślenie.